POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Spełniając obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616] z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ośrodek informuje:

1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Gości Ośrodka, jest Marcin Gdaniec (NIP: 8511093691), ul. Grunwaldzka 74, 72-346 Pobierowo), właściciel Ośrodek Wypoczynkowy POLSKIE MORZE (dalej: Ośrodek).

2. Dane kontaktowe

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 668-825-593

3. Przetwarzanie danych

Dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Gościa formularza rezerwacji lub poprzez podanie danych podczas bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny celem zawarcia skutecznej umowy z Ośrodkiem i jej wykonania.
Ośrodek przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Gościem dotyczącej korzystania z Ośrodka, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług oraz pełnego korzystania z oferty Ośrodka, m.in. dokonywania transakcji i płatności;
 • kontaktowania się z Gościem w celach marketingowych, za jego zgodą, poprzez email oraz telefon;
 • zapewnienia Gościom pomocy w nieprzewidzianych przypadkach, konieczności rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń oraz reklamacji, które Goście kierują do Ośrodka;
 • celów wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego;
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Ośrodek obowiązków wynikających z przepisów prawa).


4. Wycofanie zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak została wyrażona, a także w drodze email albo osobiście w siedzibie Ośrodka. Wycofanie zgody na przetwarzane danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało już dokonane zgodnie z prawem.

5. Uprawnienia Gościa

Gość ma następujące uprawnienia w związku z powierzeniem danych osobowych:

 • prawo do bezproblemowego i nieograniczonego dostępu do podanych danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie uzasadnione jest prawnym/faktycznym interesem Ośrodka, w tym co do profilowania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO, a którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).